Įsivesk aiškumą ir ramybę.Kas yra koučingas?

Kas yra koučingas?

Nėra vieno apibrėžimo, kuris nusakytų, kas yra asmeninis koučingas. Pati sąvokos koučingas esmė svyruoja tarp „padėti mokytis“ ir „suteikti įgūdžių ir kompetencijų“. Remiantis didžiausia koučingo organizacija (ICF), koučingas yra kūrybiškas procesas, provokuojantis mąstymą ir skatinantis klientus pilnai išnaudoti savo asmeninį bei profesinį potencialą.

Koučingo esmė yra padėti žmogui pasikeisti taip, kaip jis nori, ir padėti jam eiti ta kryptimi, kurią jis renkasi. Koučingas palaiko žmogų bet kokioje stadijoje: jam siekiant tapti tuo, kuo jis nori būti, ir būnant tokiu sėkmingu, kokiu jis tik gali būti. 

Koučingas yra grindžiamas partneryste, lygiaverčiu bendravimu, o ne vadovavimu ar ekspertinių žinių perdavimu.  Priešingai nei psichologinis konsultavimas ar terapija, kai ieškoma „problemos šaknų“, koučingas grįstas požiūriu į ateitį ir sprendimus. Plačiau apie koučingą gali rasti mano tinklaraštyje koučingas paprastai.

Kam tinka koučingas?

Aš dirbu su smulkių verslų vadovais ar žinių (knowledge) darbuotojais, kurie nori susiplanuoti savo veiklą ir ją efektyviai įgyvendinti. 

Koučingas tinka tiems, kurie yra motyvuoti ir gali prisiimti atsakomybę už pokyčius. 

Taip pat, išskiriami kliento koučingo galimybių (angl coachability) lygiai pasak Lore International Institute, kurie padeda suprasti, ar koučingas tau tiktų:

C0 Nėra galimybė koučingui – nustatyta psichologinė ar medicininė problema, kuri viršija koučingo kompetencijų ribas.C1 Itin žema koučingo galimybė– Arogantiškas. Nemato reikalo keisti.

C2 Žema koučingo galimybė– priešinasi arba nukreipia grįžtamąjį ryšį. Racionalizuoja neigiamą suvokimą. Atvirai neigiamas koučingo atžvilgiu, sakydamas, kad tai nėra naudinga.

C3 Vidutiniška koučingo galimybė – yra patenkintas ir nemotyvuotas keistis. Dalyvauja koučingo sesijose, tačiau nėra tam iš tikrųjų įsipareigojęs.

C4 Gera koučingo galimybė –  demonstruoja tam tikrą pasipriešinimą koučingo procesui, tačiau plečiasi sąmoningumas dėl pokyčių poreikio.

C5 Labai gera koučingo galimybė – priima grįžtamąjį ryšį ir rodo nuoširdų norą tobulėti.

C6 Nuostabi koučingo galimybė – turi esminį poreikį augti. Mokosi visą gyvenimą.

Kam tinka koučingas?

Aš dirbu su smulkių verslų vadovais ar žinių (knowledge) darbuotojais, kurie nori susiplanuoti savo veiklą ir ją efektyviai įgyvendinti. 

Koučingas tinka tiems, kurie yra motyvuoti ir gali prisiimti atsakomybę už pokyčius. 

Asmeninių koučingo sesijų investicija

Asmeninė koučingo sesija (60 min.)
Sesija skirta spręsti konkretų klausimą/iššūkį.
Koučingo sesijų paketas
Jokios išankstinės struktūros, puikiai tinka įveikti laikui imlų iššūkį.
5 koučingo sesijos (5 x 60min.)
Palaikymas telefonu ar el. paštu tarp sesijų.
60 dienų pinigų grąžinimo garantija.
Koučingo programos standartinis paketas
Į veiskmą orientuota programa skirta tikslo siekimui.
12 koučingo sesijų (12 x 60min.)
Palaikymas telefonu ar el. paštu tarp sesijų.
60 dienų pinigų grąžinimo garantija.
Beatodairiškai ambicingas tikslo (BHAG) Iškėlimas.
Vertybės slypinčios už BHAG tikslo išgryninimas.
Rolių išskyrimas.
2-3 esminiai tikslai BHAG tikslui pasiekti iškėlimas.
Veiksmingumo didinimas tikslo siekime.
Laiko planavimo strategijos tikslui pasiekti.

Ko gali tikėtis iš darbo su manim?

Išsikelti prioritetus

Išsikelti ilgalaikius ir trumpalaikius tikslus

Laiko planavimas

Išskirti prioritetus ir sudaryti veiksmų planą tikslui pasiekti.

Auginantis požiūris

Ugdyti auginančius įsitikinimus, kurie dienoje leis įžvelgti galimybes, o ne problemas.

Aukšti rezultatai

Išnaudoti vidinį potencialą veiksmingumo didinimui.

Didinti atsparumą

Atsparumo pokyčių akivaizdoje ir disciplinos laikantis sudaryto plano ugdymas.

Energija ir gera savijauta

Susiplanuoti laiką kokybiškam poilsiui ir jaustis energingam.

Įpročių formavimas

Suformuoti įpročius, kurie sukurs reikšmingus rezultatus darbinėje ir asmeninėje srityje.

Tikėjimo savimi didinimas

Pasitikėti savo jėgomis ir tikėti, kad esi vertas daugiau.

Daugiau apie koučingą

Koučingas paprastai

Trumpai pristatau: kas yra ir nėra koučingas bei kuo tai skiriasi nuo mokymų ar konsultavimo.

Kas yra koučingas?

Koučingas plačiau

Plačiau pristatau: kas yra koučingas; kokia koučingo įvarovė; koks koučingo procesas ir; kokį poveikį koučingas sukuria.

Koučingo pasirinkimas

Sužinok, koks koučingas tau labiausiai tinka ir kaip jį išsirinkti.

Koučingas paprastai

Trumpai pristatau: kas yra ir nėra koučingas bei kuo tai skiriasi nuo mokymų ar konsultavimo.

Kas yra koučingas?

Koučingas plačiau

Plačiau pristatau: kas yra koučingas; kokia koučingo įvarovė; koks koučingo procesas ir; kokį poveikį koučingas sukuria.

Koučingo pasirinkimas

Sužinok, koks koučingas tau labiausiai tinka ir kaip jį išsirinkti.

Koučingo sesijų rezultatai

Po sesijų jausdavausi motyvuota siekti užsibrėžtų tikslų

Koučingo sesijų metu nuolat jaučiau pasitikėjimą koučeriu Domantu. Visų sesijų metu turėjau tikėjimą, kad Domantas yra žmogus, kuris gali man padėti pačiai surasti atsakymus į aktualius klausimus, įsivardinti gyvenimo tikslus ir rasti kelius kaip jų pasiekti. Kiekviena koučingo sesija eidavosi vis sklandžiau, nes didėjo mano asmeninis pasitikėjimas koučeriu dėl jo gebėjimo klausytis, retrospektyviai peržvelgti apie ką buvo kalbėta anksčiau, kas buvo atrasta praėjusių sesijos metu, priminti tikslą. Po koučingo sesijų jausdavausi motyvuota siekti užsibrėžtų tikslų, jaučiau koučerio palaikymą, padrąsinimą, kad tikslai gali būti pasiekiami be pašalinių žmonių pagalbos vien dirbant su savimi.

Gintarė Žilaitytė
Direktorė

Pradėjau efektyviau ir tiksliau planuoti savo laiką

Koučingo metu pavyko išsikelti tikslą asmeniniam tobulėjimui bei išsigryninti tikslus darbo srityje. Tai man leido suprasti laiko planavimo svarbą, susidėlioti aiškų planą kaip eisiu link kokybiškesnio planavimo bei pradėti šį planą vykdyti. Džiaugiuosi, kad turėjau galimybę dalyvauti koučingo sesijose, kadangi po šių sesijų pradėjau efektyviau ir tiksliau planuoti savo laiką bei kokybiškiau įgyvendinti man patikėtas užduotis.

Aistė Antanavičiūtė
Projektų vadovė

Viskas buvo puiku

Koučingo proceso dėka išmokau labiau savikritiškai žvelgti į situaciją ir ją vertinti. Gilintis į užklausą, kurią norėjau spręsti. Išsiryškinti klausimus, kurie yra giliau bei ieškoti konkrečių sprendimo būdų. Po koučingo sesijų pastebėjau teigiamą saviugdos pokytį, padidėjusį norą gilintis į išsikeltus tikslus ir postūmį ieškoti sprendimų į iškilusias problemas Kiekviena koučingo sesija didino motyvaciją ugdyti save. Viskas buvo puiku.

Aurimas Sedlickas
Verslo vystymo vadybininkas

Ateities planavimas suteikė entuziazmo jausmą kasdienėje rutinoje

Atėjau į koučingo sesiją su noru, kiek įmanoma tiksliau suvokti ir apibrėžti savo norimą tikslą. Galiu pasakyti, kad koučingas padėjo man labiau išsigryninti savo norimus tikslus ir apskritai pats ateities planavimas suteikė entuziazmo jausmą kasdienėje rutinoje. Pačių sesijų metu susidarė aiškesnis vaizdas ir suvokimas, savo norimų tikslų siekimui. Šį rezultatą padėjo pasiekti Domantas, kuomet jis dažnai sukonspektuoja, tai kas buvo pasakyta, o tai išgirdus padeda aiškiau suvokti savo išreikštas mintis. Taip pat užduoti tinkami klausimai, kurie parodė, kad galima spręsti ir iš šios pusės.

Artūras
Koučingo klientas (nuotrauka pakeista siekaint išlaikyti anonimiškumą)

Kiekvieną kartą po sesijos jaučiuosi galinti daugiau.

Koučingo sesijos au Domantu visada yra labai profesionalios. Sukuriama atmosfera atviram pokalbiui. Domantas priverčia (gerąja prasme) gerai padirbėti su savimi ieškant atsakymų ir sprendimų. Kiekvieną kartą po sesijos jaučiuosi galinti daugiau. Vertinu laiką, skirtą koučingo sesijoms su Domantu.

Lina Bružaitė
Koučingo specialistė

Galime dirbti kartu, jeigu:

 • esi motyvuotas pokyčiams;
 • prisiimi už save atsakomybę;
 • nori labiau pasitikėti savimi, savo jėgomis;
 • nori atrasti savo tikslus, svajones;
 • nori pasiekti savo tikslų ir įveikti iššūkius;
 • nori jausi daugiau laimės, pilnatvės ar harmonijos.

Įprastai koučingo sesijos krypsta į vieną iš dviejų tipų

1. Tikslų kėlimui ir jų siekimui.

2. Sąmoningumo didinimui, savęs pažinimui.

Šios koučingo sesijos įprastai pasižymi aiškiai apibrėžtais rezultatais, kurių norima pasiekti per nustatytą laiko terminą. Pavyzdžiuj, tokių kaip: pasiektas X kiekis apyvartos, pasiekti X kg svorį, ar įkurti sėkmingą verslą.

Koučingo sesijos turi aiškius rėmus. Labiau vyrauja struktūra, dėmesys rezultatui ar kitų veiksmų nustatymui.

Šiose koučingo sesijose dominuoja tikslų sudarymas pagal SMART metodiką, sprendimų įsivardijimas, veiksmų plano tikslui pasiekti sudarymas ir dėmesys į rezultatus.

Šio tipo koučingo sesijos pasižymi asmens suvokimo ir vertybių tyrinėjimu.

Įprastai rezultatai yra asmeniniai vidiniai pokyčiai. Tikslai (rezultatai) gali skambėti kaip „noriu atrasti, ką noriu daryti“, „noriu atrasti sveikos gyvensenos principus“ ar „noriu jaustis geriau“.

Sąmoningumo didinimo koučingo sesijos įprastai pasižymi tęstinumu, laisvumu ir yra ilgalaikės (trunka keletą mėnesiu ar metus), kuomet svarbi koučingo proceso dalis yra laikas už koučingo sesijų ribų.
Šios koučingo sesijos pasižymi dėmesiu geresnei savijautai, auginančių įsitikinimų ugdymu, pasitikėjimo savimi didinimu ir vertybių gryninimu.

Verta įsidėmėti, kad pagrindinė priežastis, dėl kurios koučingų sesijų tipai išskiriami, yra paprastumas. Koučingo sesijos retai būna skirtos vien tik sąmoningumo didinimui ar tikslo siekimui.

Išbandyk koučingą nemokamai tiek, kiek reikės.

Tikiu, kad kiekvienas turi turėti galimybę patirti prasmę ir laimę siekiant savo gyvenimo tikslo. Nors man yra reikalingi pinigai, kad galėčiau vykdyti savo veiklą, tačiau nenoriu, kad pinigai būtų priežastis, kodėl kas nors negali gauti naudos iš to, ką aš kuriu.

Nepaisant tavo finansines situacijos, nėra priežasties neišmėginti koučingo.

Kaina ir kita informacija apie koučingo sesijas

 • Pirmas koučingo susitikimas (iki 60 min.) yra nemokamas. 
 • Tolesnių koučingo sesijų kaina yra po 60 eurų už valandą. Nuolaida taikoma iki 20%, jeigu užsisakomi koučingo sesijų paketai.
 • Koučingo sesijos trunka iki 60 min. 
 • Koučingo sesijos organizuojamos pagal poreikį. Rekomenduotina pirmus susitikimus daryti kartą per savaitę, kad būtų įgaunamas pagreitis, o vėliau susitikti kas dvi savaites.
 • Įprastai koučingo sesijos vyksta nekontaktiniu būdu per Google Meets platformą.
 • Rekomenduotina iškart įsigyti 5 koučingo sesijų paketą. Nors yra galimybė po pirmo susitikimo rinktis pavienes koučingo sesijas pagal poreikį, pastebėta, kad asmenys jautėsi stipriau motyvuoti ir pasiekė geresnių rezultatų įsipareigodami nuosekliam 5 koučingo sesijų ciklui.