Dažniausiai užduodami klausimaiDUK

Nėra vieno apibrėžimo, kuris nusakytų, kas yra koučingas. Pati sąvokos koučingas esmė svyruoja tarp „padėti mokytis“ ir „suteikti įgūdžių ir kompetencijų“. Remiantis didžiausia koučingo organizacija (ICF), koučingas yra kūrybiškas procesas, provokuojantis mąstymą ir skatinantis klientus pilnai išnaudoti savo asmeninį bei profesinį potencialą.

Labai paprastai:

 • Terapeutas nagrinės, kas tave stabdo nuo mašinos vairavimo.
 • Mentorius pasidalins patarimais apie mašinos vairavimą iš savo praeities.
 • Konsultantas patars tau, kaip vairuoti mašiną.
 • Koučingo specialistas skatins ir palaikys tave vairuojant mašiną.

Koučingas yra grindžiamas partneryste ir lygiaverčiu bendravimu, o ne vadovavimu ar ekspertinių žinių perdavimu  (mokymais).

Dėl šios priežasties nederėtų koučingo tapatinti su mentoryste, kai mentorius, remdamasis savo patirtimi, perteikia asmeniui savo dalykinę ekspertizę, perduoda išmintį ir suteikia mokymus.

Taip pat koučingas nėra tas pats, kas psichoterapija, kadangi ši padeda susitvarkyti su skausmu, traumomis, disfunkcijomis arba tam tikro pobūdžio konfliktais, kurie kenkia asmens emocinei sveikatai ir psichologiniam funkcionavimui.

Kitaip nei terapija, koučingas yra skirtas padėti asmenims ar grupėms remtis savo patirtimi ir vidiniais resursais, skatinant juos nusistatyti ir pasiekti savo tikslus. Koučingo specialistas yra koučingo proceso ekspertas, bet koučingo klientas yra savo gyvenimo kelionės ekspertas.

 

Gyvenimo koučingas yra viena iš koučingo krypčių, kuri telkia dėmesį į pagalbą žmonėms tobulėti ir gerinti gyvenimo kokybę koncentruojantis į patį asmenį. Mano specializacija yra gyvenimo tikslų kėlimas ir siekimas, tačiau tai nereiškia kad negaliu dirbti ir su kitomis užklausomis.

Taip, jų yra begale, tačiau išskiriamos pagrindinės kaip gyvenimo, vadovų, organizacijų, verslo ir įgūdžių koučingas ir yra rečiau pasitaikančių, tokių, kaip dvasinis, transformacijos, į tikslą orientuotas ir kt. krypčių koučingas.

Straipsnyje pateikiu daugiau informacijos apie koučingo kryptis.

Koučingas yra jauna veiklos šaka, kurioje geriausios praktikos ir principai dar nenusistovėjo; vis dar vyksta pastovus disciplinos augimas su begale pokyčių, tačiau didžiausia koučingo organizacija, International Coaching Federation (ICF), vienija koučingo specialistus per tam tikrus principus ir etikos normos, kurių kiekvienas koučingo specialistas privalo laikytis. ICF koučingo specialistas:

 1. laikosi etiškos praktikos;
 2. įkūnija koučingui reikalingą mąstyseną;
 3. sudaro ir palaiko susitarimus;
 4. puoselėja pasitikėjimą ir saugumą;
 5. išlaiko pilnavertį dėmesį;
 6. aktyviai klausosi;
 7. skatina sąmoningumą;
 8. skatina kliento augimo.

Plačiau apie koučingo kompetencijas

Koučingo specialistas gali padėti asmeniui didinti savo vidinį potencialą ir mažinti trukdžius, kas didina asmeninį našumą/veiksmingumą. Apie asmens našumą kalbėjo Gallwey (1974), kuris pateikęs formulę:  

Našumas = potencialas – trukdžiai

Našumas (angl. performance) priklauso nuo žmogaus šiuo metu turimo potencialo ir asmeninių vidinių trukdžių. Pasak koučingo disciplinos įkūrėjo, trukdžiai yra žmogaus abejojimas savimi, klaidingos prielaidos, baimė suklysti ar kitas vidinio kritiko balsas, kuris kenkia našumui. Plečiant sąmoningumą ir klientui prisiimant atsakomybę už šių trukdžių šalinimą, padedama asmeniui pasiekti savo vidinius resursus mokymuisi bei sprendimų priėmimui ir artėti prie tėkmės (angl. flow) būsenos, kas iš savęs didina žmogaus našumą, kuris, pasak Gallwey (1974), yra sudarytas iš įgimto ir praktika užauginto potencialo.

 • Atrasti, išsiaiškinti ir suderinti tai, ką klientas nori pasiekti.
 • Skatinti kliento savęs atradimą.
 • Išgauti iš paties kliento kylančius sprendimus ir strategijas.
 • Laikyti klientą atsakingą ir atskaitingą.

1. Apgalvokite savo tikslus ir uždavinius. Apibendrinkite, ką norite pasiekti bendradarbiaudami su koučingo specialistu. Aiškiai suprasdami, kokius rezultatus norite pasiekti, galite tiksliau pasirinkti koučingo specialistą, kuris turės tos srities žinių, bus geriau pasiruošęs padėti jums susikurti reikiamą strategiją, kaip tuos rezultatus pasiekti ir profesionaliai padės eiti jūsų pasirinktu keliu.

2. Apklauskite bent tris koučingo specialistus. Kiekvieno koučingo specialisto pasiteiraukite apie jo konsultavimo įgūdžius ir turimą tam kvalifikaciją, baigtą koučingo mokyklą ar taikomus metodus. Taip turėsite galimybę išgirsti apie koučingo specialisto specializaciją, paprašyti jo bent poros klientų rekomendacijų. Santykiai užima itin svarbią vietą koučingo procese, todėl ieškokite tokio koučingo specialisto, su kuriuo lengvai užsimegztų asmeninis ryšys.

3. Įsitikinkite koučingo specialisto profesine patirtimi ir jo patikimumu profesinėje veiklos srityje. Išsamiai pasidomėkite kiekvieno koučingo specialisto išsilavinimu, profesinėmis narystėmis ir sertifikatais. Tai leis aiškiau suprasti, kaip pats specialistas siekia savo tikslų, dirba savo gyvenime jų siekiant ir kaip jo turima patirtis gali jums padėti jūsų sprendimų procese.

Koučingas tinka tiems, kurie nori tobulėti, siekia tą daryti, rodo iniciatyvą ir prisiima už tai atsakomybę.

Koučingas netinka tiems, kurie yra seniai praradę motyvaciją ir nenori pokyčių.

Sesijos metu koučingo specialistai laikosi esminių etikos ir veiklos normų ir taiko praktikoje taiko įvairius modelius, tačiau šiuo metu sukurtas John Whitemore GROW modelis yra, galbūt, populiariausias, kuris padėtų nusakyti, kas vyksta koučingo sesiju metu.

GROW modelio esmė yra didinti kliento sąmoningumą ir išryškinti žmogaus unikalius kūno bei proto bruožus, kartu stiprinant gebėjimą ir pasitikėjimą savimi tobulėti be kito žmogaus nurodymų (Whitemore, 2002). Whitemore teigia, kad tai stiprina pasitikėjimą savimi, tikėjimą savimi (angl. self-belief) ir atsakingumą.

Pasak Whitemore (2002), GROW modelį sudaro keturi etapai:

    Goals (tikslai) – formuluojami kliento tikslai (Ko tu sieki?);

    Reality (realybė) – aptariama esama situacija (Kaip yra dabar?);

    Options (galimybės) – tada kalbamasi apie galimybes ir sprendimus (Kokių idėjų turi?);

    Will/wrap-up (atsakomybė veikti) – sesija užbaigiama sutariant, kaip ir kokiu būdu klientas imsis atsakomybės įgyvendinti sutartus veiksmus (Ką ir kaip tu darysi?).

Pati koučingo sesija įprastai trunka 60 min, tačiau pats koučingo procesas priklauso. Gali užtekti vienos sesijos, kad įvyktų norimas lūžis arba dirbti metu siekiant ilgalaikių tikslų. Iš mano patirties, klientai dažniausiai turi 5-10 koučingo sesijas tada padaro petrauka ir grįžta vėl po ilgesnio laiko tarpo su naujais iššūkiais.

Koučingo kaina priklauso nuo kiekvieno specialisto (svyruoja nuo 15€ iki 300€ valandai), mano įkainiai:

Pirma koučingo sesija yra nemokama.

Vienos koučingo sesijos kaina yra 60€;

5 koučingo sesijų – 270€ (10% nuolaida);

10 koučingo sesijų – 510€ (20% nuolaida).

Priklauso nuo tavęs ir nuo tavo siekiamų tikslų. Įprastai, pirmos koučingo sesijos yra organizuojamos kas savaitę, o vėliau kas dvi ar tris.

Ne, kadangi koučingo klientas yra visiškai atsakingas už savo fizinės, psichinės ir emocinės gerovės kūrimą ir įgyvendinimą, o koučingo specialistas už koučingo proceso valdymą. Tai reiškia, kad visi rezultatai priklauso nuo kliento, o ne koučingo specialisto, tačiau, jeigu po 5 koučingo sesijų nėra pastebimi jokie rezultatai – gražinu į sesijas investuotus pinigus.

Dar neaišku, kaip koučingas gali tau padėti?

Pasikalbėkim, atsakysiu į kylančius klausimus.