"Laimė kyla iš to, KĄ mes darome. Prasmės jausmas kyla iš to, KODĖL mes tai darome." - Simon Sinek


Kas yra KODĖL, KAIP ir KĄ?

KODĖL, KAIP ir KĄ yra Simon Sinek pasiūlytos idėjos, „Golden Circle“ modelio dedamosios. Visos trys išvardytos dalys turi sietis viena su kita, jei asmuo nori pasiekti būseną, kurioje geriausiai atsiskleistų jo gebėjimai (angl. natural best). KODĖL yra tavo praeities įsitikinimų ir vertybių suma. KAIP yra tavo stiprybės, vertybės ar principai, kuriais vadovaujiesi. KĄ – tavo vykdoma veikla.


KODĖL atsako į klausimą „kodėl mes rytais atsikeliame ir kodėl kitiems tai turėtų rūpėti“. Tai yra tavo tikslas, tavo priežastis, tavo įsitikinimas. KODĖL pavyzdžiai galėtų būti tokie: 

 • įžiebti žmonėse kibirkštį daryti tai, kas juos įkvepia;
 • giliai bendrauti su žmonėmis, kad geriau galėtume švęsti mūsų egzistavimą;
 • padėti moterims atskleisti savo vidinę galią, kad jos susikurtų gyvenimą, kuriame jaustųsi visavertės, įkvėptos ir įgalintos.

KAIP dedamoji, apimanti tavo stiprybes, vertybes ar principus, kuriais vadovaujiesi, gali būti išreikšta įvairiais būdais: vertybių sąrašu ar pasirašyta asmenine mini konstitucija, kurioje paminėtum, kas tau yra ypač svarbu, ir nurodytum veiksmus, kuriuos gali atlikti puoselėdamas šias vertybes. 


KAIP pavyzdžiais galėtų būti tokie teiginiai:

 • aš, Domantas Alčauskas, sakau tai, ką darau, ir darau tai, ką sakau;
 • aš prisiimu atsakomybę už save ir tikiu, kad kiti padarys tą patį;
 • aš elgiuosi nuosekliai nepaisydamas susiklosčiusių aplinkybių.

KĄ – tai tavo vykdoma veikla. Kaip vykdomą veiklą galima atvaizduoti kasdieniame gyvenime, atsižvelgiant į KODĖL, vertybes ir viziją, galite rasti mano tinklaraštyje, o apie  „Golden Circle“ modelį daugiau informacijos rasite čia.

KODĖL atradimo svarba

KODĖL, KAIP ir KĄ dedamųjų atradimas nėra vaistas nuo gyvenimo chaoso, tačiau tai yra tvarkos įsivedimo pradžia. Šis atradimas padeda geriau pažinti save ir įvairiose gyvenimo srityse išsikelti sau tikslus, kurie sietųsi tarpusavyje arba galėtų vienas kitą papildyti. Galima sakyti, kad tai užtikrintumo ir aiškumo dėl ateities jausmo įsivedimas, padedantis asmenims kelionėje jų tikslų link pasiekti daugiau.

Žmonės, kurie skiria laiko įdėmiam rašymui ar galvojimui apie save, tampa laimingesni, mažiau nerimauja, jaučiasi mažiau prislėgti ir yra fiziškai sveikesni. Jie tampa produktyvesni, atkaklesni ir labiau įsitraukiantys į gyvenimą. Taip yra todėl, kad mąstydami apie tai, iš kur jie atėjo, kas jie yra ir kur eina, žmonės įgalina save susikurti paprastesnį ir gausesnio atpildo kupiną gyvenimo kelią. 

Procesas

Pats KODĖL atradimo procesas yra sudėliojamas atsižvelgiant į konkrečiam asmeniui tinkamą susitikimų dažnumą, laiko terminus, darbo pobūdį ir kt. Šis procesas gali trukti nuo mėnesio iki keleto metų. Norinčius gauti daugiau informacijos kviečiu kreiptis į mane asmeniškai, tačiau paminėtinos esminės proceso dalys, kurios tikriausiai nekis, yra šios:

 1. pradinis susitikimas;
 2. istorijų surinkimas (individualus darbas); 
 3. susitikimai koučingo sesijose;
 4. KODĖL, KAIP ir vizijos gryninimas (individualiai ir/arba koučingo sesijoje).

Rezultatai

Tai, ką išsineši iš KODĖL atradimo proceso, yra daugiausia tavo rankose ir priklausys nuo to, kiek aktyviai tu įsitrauksi, kokia bus tavo motyvacija ir kiek darbo į šį procesą įdėsi. Tikėtina, kad daugiau sužinosi apie save, o tai leis tau į savo gyvenimą įsivesti daugiau tvarkos, pasijusti geriau ar priimti sprendimus, atnešiančius didesnę naudą. Rezultatai, į kuriuos tikrai gali orientuotis, yra šie:

 • KODĖL sakinys, kurio pirmoji dalis bus tavo indėlis (angl. contribution), o antroji apibrėš tavo veiksmų poveikį kitiems;
 • KAIP dedamoji, kuri būtų tavo vertybių sąrašas (nuo 5 iki 10) su į veiksmą orientuota tavo asmenine jų samprata. Pavyzdžiui, tavo įvardyta vertybė „pasitikėjimas“ tavo asmeniniu supratimu gali reikšti gebėjimą sakyti tai, ką darai, ir daryti tai, ką sakai;
 • nėra įtraukiama (nebent sutariame kitaip), kadangi šiai dedamajai reikalingas papildomas laikas išsikelti rolės su skirtingų terminų tikslais. Detalesnį aprašymą, kaip tai galėtų atrodyti, rasi mano tinklaraštyje;

Kaip viskas veikia ir ką reiktų atsinešti į pirmą koučingo sesiją?

Pirma koučingo sesija yra skirta ryšio kūrimui ir susitarimo ruošimui (koučingo terminais kalbant, „kontraktingui“), kai apžvelgiama tai, kaip dirbsime, nusprendžiama, kokią sritį liesime, nusistatomi laiko terminai ir pan. Prieš atvykstant į pirmą koučingo sesiją rekomenduoju iš anksto pagalvoti apie savo siekiamą tikslą, sukonkretinti užklausą (-as) ir, jei tokių kyla, pasiruošti klausimus, kuriuos aptarsime sesijos metu. 


Daugiau informacijos, kaip pasiruošti sesijomis, galima rasti čia. Taip pat prieš pirmą sesiją rekomenduočiau susipažinti su dokumentu, apibrėšiančiu mūsų partnerystę:

Kaina ir kita informacija apie koučingo sesijas

 • Pirmas koučingo susitikimas (iki 60 min.) yra nemokamas. 
 • Tolesnių koučingo sesijų kaina yra po 60 eurų už valandą. Nuolaida taikoma iki 20%, jeigu užsisakomi koučingo sesijų paketai.
 • Koučingo sesijos trunka iki 60 min. 
 • Koučingo sesijos organizuojamos pagal poreikį. Rekomenduotina pirmus susitikimus daryti kartą per savaitę, kad būtų įgaunamas pagreitis, o vėliau susitikti kas dvi savaites.
 • Įprastai koučingo sesijos vyksta nekontaktiniu būdu per Google Meets platformą.
 • Rekomenduotina iškart įsigyti 5 koučingo sesijų paketą. Nors yra galimybė po pirmo susitikimo rinktis pavienes koučingo sesijas pagal poreikį, pastebėta, kad asmenys jautėsi stipriau motyvuoti ir pasiekė geresnių rezultatų įsipareigodami nuosekliam 5 koučingo sesijų ciklui.