Išmėgink koučingą. Pamatyk rezultatus.

Koučingo programa

Koučingo programa yra 3 mėnesių trukmės kiekvieną savaitę vykstančių koučingo sesijų programa skirta padėti asmenims siekti ilgai svajotų troškimų arba padėti struktūrizuoti gyvenimą siekiant sumažinti esamą chaosą.

Programos tikslas – padėti išsikelti tikslą, kuris suteiktų energijos pokyčiams, o pats tikslo siekimas atneštų rezultatus, džiaugsmą ir prasmės jausmą.

Sėkmingos programos rezultatai

Aiškumas

Išsigryninimas, kokie tikslai yra svarbiausi tau.

Laiko planavimas

Išskirti prioritetai ir sudarytas veiksmų planą tikslui pasiekti.

Auginantis požiūris

Didesnis žaismingumas, smalsumas ir galimybių matymas.

Rezultatai

Viršyti koučingo programos užsibrėžti rezultatai.

Atsparumas

Atsparumo pokyčių akivaizdoje ir disciplinos laikantis sudaryto plano ugdymas.

Gera savijauta

Mažesnis vidinis kritikas ir daugiau energijos dienoje.

Įpročių formavimas

Nauji įpročiai, kurie padeda kurti norimą tapatybę.

Tikėjimo savimi didinimas

Pasitikėti savo jėgomis ir tikėti, kad esi vertas daugiau.

Koučingo programos planas

Suteikti aiškumą

Pirmas mėnuo skirtas įsivardinti norimus pasiekti rezultatus iš programos ir išsigryninti asmeninius tikslus. 

 

Pagrindiniai mėnesio siekiniai:

– Išsigryninti viziją arba sudaryti aiškų ateities vaizdinį, kuris nurodys kuria kryptimi nori keliauti.

– Išsigryninti vertybės, kurios nurodys kaip nori keliauti išsikelta kryptimi.

– Įsivardinti, kokiu žmogumi nori būti (sportininkas, rašytojas, draugas ar pan.).

Sudaryti planą

Antras mėnuo skirtas sudaryti tikslo siekimo planą ir apžvelgti, ką ir kiek esi pasiruošęs aukoti dėl tikslo siekimo. Ar tikrai įsivardintas tikslo siekimo procesas bus tai, ko tu nori?


Pagrindiniai mėnesio siekiniai:

– Išsikelti 2-3 esminius tikslus, kuriems skirsi didžiąją laiko ir energijos dalį siekti.

– Įsivardinti, kokių resursų (vidinių ir išorinių) prireiks tikslo siekimui.

– Vizualizuoti nesėkmę ir sėkmę. bei apžvelgti esamus įsitikinimus susijusius su išsikeltu tikslu.

Atlikti pokytį

Trečias mėnuo skirtas išmėginti sudarytą planą, reflektuoti ir integruoti naujas įžvalgas į tikslo siekimo procesą. Papildomai, sudaryti strategijas esamiems iššūkiams įveikti.


Pagrindiniai mėnesio siekiniai: 

– Susidaryti savaitinį veiksmų planą ir reflektuoti kartu savaitėje.

– Apžvelgti vietas, kuriose yra galimybės didinti asmeninį veiksmingumą.

– Sudaryti strategiją, kaip mažinti trukdžius (vidinį kritiką) dienos metu.

Kaip žmonės atsiliepia apie mano koučingą?

Po sesijų jausdavausi motyvuota siekti užsibrėžtų tikslų

Koučingo sesijų metu nuolat jaučiau pasitikėjimą koučeriu Domantu. Visų sesijų metu turėjau tikėjimą, kad Domantas yra žmogus, kuris gali man padėti pačiai surasti atsakymus į aktualius klausimus, įsivardinti gyvenimo tikslus ir rasti kelius kaip jų pasiekti. Kiekviena koučingo sesija eidavosi vis sklandžiau, nes didėjo mano asmeninis pasitikėjimas koučeriu dėl jo gebėjimo klausytis, retrospektyviai peržvelgti apie ką buvo kalbėta anksčiau, kas buvo atrasta praėjusių sesijos metu, priminti tikslą. Po koučingo sesijų jausdavausi motyvuota siekti užsibrėžtų tikslų, jaučiau koučerio palaikymą, padrąsinimą, kad tikslai gali būti pasiekiami be pašalinių žmonių pagalbos vien dirbant su savimi.

Gintarė Žilaitytė
Direktorė

Pradėjau efektyviau ir tiksliau planuoti savo laiką

Koučingo metu pavyko išsikelti tikslą asmeniniam tobulėjimui bei išsigryninti tikslus darbo srityje. Tai man leido suprasti laiko planavimo svarbą, susidėlioti aiškų planą kaip eisiu link kokybiškesnio planavimo bei pradėti šį planą vykdyti. Džiaugiuosi, kad turėjau galimybę dalyvauti koučingo sesijose, kadangi po šių sesijų pradėjau efektyviau ir tiksliau planuoti savo laiką bei kokybiškiau įgyvendinti man patikėtas užduotis.

Aistė Antanavičiūtė
Projektų vadovė

Viskas buvo puiku

Koučingo proceso dėka išmokau labiau savikritiškai žvelgti į situaciją ir ją vertinti. Gilintis į užklausą, kurią norėjau spręsti. Išsiryškinti klausimus, kurie yra giliau bei ieškoti konkrečių sprendimo būdų. Po koučingo sesijų pastebėjau teigiamą saviugdos pokytį, padidėjusį norą gilintis į išsikeltus tikslus ir postūmį ieškoti sprendimų į iškilusias problemas Kiekviena koučingo sesija didino motyvaciją ugdyti save. Viskas buvo puiku.

Aurimas Sedlickas
Verslo vystymo vadybininkas

Ateities planavimas suteikė entuziazmo jausmą kasdienėje rutinoje

Atėjau į koučingo sesiją su noru, kiek įmanoma tiksliau suvokti ir apibrėžti savo norimą tikslą. Galiu pasakyti, kad koučingas padėjo man labiau išsigryninti savo norimus tikslus ir apskritai pats ateities planavimas suteikė entuziazmo jausmą kasdienėje rutinoje. Pačių sesijų metu susidarė aiškesnis vaizdas ir suvokimas, savo norimų tikslų siekimui. Šį rezultatą padėjo pasiekti Domantas, kuomet jis dažnai sukonspektuoja, tai kas buvo pasakyta, o tai išgirdus padeda aiškiau suvokti savo išreikštas mintis. Taip pat užduoti tinkami klausimai, kurie parodė, kad galima spręsti ir iš šios pusės.

Artūras
Koučingo klientas (nuotrauka pakeista siekaint išlaikyti anonimiškumą)

Kiekvieną kartą po sesijos jaučiuosi galinti daugiau.

Koučingo sesijos au Domantu visada yra labai profesionalios. Sukuriama atmosfera atviram pokalbiui. Domantas priverčia (gerąja prasme) gerai padirbėti su savimi ieškant atsakymų ir sprendimų. Kiekvieną kartą po sesijos jaučiuosi galinti daugiau. Vertinu laiką, skirtą koučingo sesijoms su Domantu.

Lina Bružaitė
Koučingo specialistė

Išmėgink koučingą.

Koučingo sesijų paketas
Jokios išankstinės struktūros, puikiai tinka įveikti laikui imlų iššūkį.
5 koučingo sesijos.
Palaikymas telefonu ar el. paštu tarp sesijų.
60 dienų pinigų grąžinimo garantija.
Koučingo programos standartinis paketas
Į veiskmą orientuota programa skirta tikslo siekimui.
12 koučingo sesijų
Palaikymas telefonu ar el. paštu tarp sesijų.
60 dienų pinigų grąžinimo garantija.
Beatodairiškai ambicingas tikslas (BHAG)
Vertybės slypinčios už BHAG tikslo.
Rolių išskyrimas.
2-3 esminiai tikslai BHAG tikslui pasiekti.
„Inventorizacija“ ir veiksmų plano sudarymas.
Veiksmingumo didinimas tikslo siekime.
Laiko planavimo strategijos tikslui pasiekti.
Gyvenimo krypties link programa
Žymiai gilesnis tikslų nustatymas padėsiantis išsikelti aiškią gyvenimo kryptį.
Koučingo programos standartinis paketas
KODĖL atradimas ir vertybių išgryninimas
Vizijos išgryninimas
Misijos sukūrimas
Gyvenimo rolių įsivardijimas

Dažnai kylantis klausimai

Taip, pirmas susitikimas apie valandos trukmės yra nemokamas. Jeigu nesijauti drąsiai įsipareigojant koučingo paketui, gali išbandyti papildomas atskiras koučingo sesijas, kad nuspręstum, ar nori pasiryžti tolimesniam darbui kartu.

Koučingo sesijos įprastai vyksta Google Meets platformoje, o susiderinus iš anksto – gali vykti ir kontaktiniu būdu. 

Nutraukti koučingo sesijos gali bet kada. Jeigu įsigyjai koučingo paketą ar koučingo programą, tai paprašius pinigai bus besąlygiškai grąžinami.

Tai yra programa, kuri padės sustruktūrizuoti tavo veiklą, kryptingai judėti per gyvenimą, užtikrinti ekologišką visų gyvenimo sričių augimą. 

Daugiau informacijos gyvenimo krypties programa

Daugiau kylančių klausimų ir atsakymų apie koučingą gali rasti DUK puslapyje.

Išbandyk koučingą nemokamai tiek, kiek reikės.

Tikiu, kad kiekvienas turi turėti galimybę patirti prasmę ir laimę siekiant savo gyvenimo tikslo. Nors man yra reikalingi pinigai, kad galėčiau vykdyti savo veiklą, tačiau nenoriu, kad pinigai būtų priežastis, kodėl kas nors negali gauti naudos iš to, ką aš kuriu.

Kai galėsi mokėti už koučingo sesijas, tikiuosi, kad apsivartysi galimybę investuoti į savo asmenines koučingo sesijas, kadangi nėra jokios rizikos – jeigu koučingo sesijos tau bus nenaudingos, grąžinsiu pinigus tau tik pranešus.

Nepaisant tavo finansines situacijos, nėra priežasties neišmėginti koučingo.