"Žmonės negali gyventi su pokyčiais, jei jų viduje nėra nekintamo pagrindo" - Stephen Covey


Kas yra misija?

Misija (angl. personal mission statement), anot Stephen Covey (2020), yra „filosofija arba tikėjimas, kurio dėmesys skiriamas tam, kuo tu nori būti (charakteriui) ir ką nori daryti (kontribucijai ir pasiekimams). Misija taip pat apima vertybes ar principus, kuriais buvimas ir darymas yra pagrįsti“.

Misija gali būti vieno sakinio arba vieno puslapio ilgio. Joje įvardijami asmeniniai principai, kurie asmeniui tampa standartu. Aiški misija mums pasitarnauja, kai turime priimti kasdienius sprendimus. 

 

Misija turėtų būti tarsi asmeninė konstitucija, kuria mes gyvenime vadovaujamės, kai esame įvairiausių aplinkybių ir emocijų apsuptyje. Pokyčių įkarštyje ji suteikia mums tokią pačią laikui nepavaldžią stiprybę. 

 

Misija nuo vizijos skiriasi tuo, kad vizija yra to, ką tu nori pasiekti, vaizdinys, o misija apima konkrečiai tai, kaip tu savo tikslo sieksi. Misija nėra planas. Ją sudaro principai ir į veiksmą orientuotos vertybės.

 

Misijos pavyzdžių galite rasti mano tinklaraštyje.

Kuo svarbios rolės?

Misijai įgyvendinti yra išskiriamos rolės, vaidmenys. Kiekvienas iš mūsų gyvenime atliekame daugybę skirtingų vaidmenų skirtingose srityse, už kurias esame atsakingi, tačiau investuojame į juos ne vienodus laiko ir energijos kiekius. Pavyzdžiui, pagrindinės mano rolės yra atletas, studentas, koučingo specialistas, filosofas, draugas ir pianistas. Ir kiekviena rolė yra svarbi. 

 

Greičiausiai įsitikinsi, kad tavo misija bus kur kas labiau subalansuota ir su ja bus daug lengviau dirbti, jei išskaidysi ją į konkrečias roles įvairioms gyvenimo sritis, o kiekvienai iš šių sričių išsikelsi tikslus.

 

Rolės padeda mąstyti plačiau, atneša saiko jausmą bei pusiausvyrą ir suteikia ekologišką ir veiksmingą būdą judėti toliau. Rolės taip pat padeda užkirsti kelią disbalanso gyvenime atsiradimui. Pavyzdžiui, nereti tokie atvejai, kai žmonės stengiasi gyvenime pasiekti daugiau, neatsižvelgdami į visas gyvenimo sritis. Galbūt įsitraukia į darbą tiek, kad nepaiso savo asmeninės sveikatos, o galbūt siekia karjeros aukštumų pačių vertingiausių santykių kaina. 

 

Kiekviena rolė papildoma atskiromis į veiksmą orientuotomis vertybėmis, kuriose konkrečiai įvardijama, ką tiksliai turi daryti, kad išpildytum savo norimą vaidmenį tam tikroje gyvenimo srityje. Kad darymas būtų kryptingas ir vedantis į aukštesnį gėrį, kiekvienai rolei dera kelti ilgalaikius ir trumpalaikius tikslus, kaip nurodyta žemiau pateiktame paveikslėlyje. 

Apie tikslus plačiau galite paskaityti mano puslapyje.

Kam skirtas misijos atradimas?

Misiją atrasti aktualu žmonėms, kurie nori pasitelkti sąmoningumą ir introspekciją siekdami: 

 • patyrinėti savo vertybes, pasaulėžiūrą ir įsitikinimus, 
 • pastebėti savo unikalias savybes ir stiprybes, 
 • skirti laiko pagalvoti ir pasvajoti apie tai, ko jie trokšta, 
 • susikurti kryptį ir prasmę naujai pradžiai. 

Procesas

Visas misijos atradimo procesas trunka ne mažiau negu metus ir labai priklauso nuo sudarytų partnerystės sąlygų. Pats darbas pritaikomas prie asmeninių poreikių, pavyzdžiui, nusprendžiama, ar daugiau darbo bus atliekama savarankiškai, ar už sesijų ribų bendraujant su aplinkiniais. Vieniems asmenims plėsti sąmoningumą geriausiai pavyksta kalbant, o kitiems būnant vienumoje ir rašant. Dar kiti kartais geriausių rezultatai pasiekia derindami abi šias veiklas. 

 

Svarbu paminėti, kad misijos atradimo, o kartu ir koučingo apskritai, esmė yra sąmoningumo didinimas, savęs pažinimas ir introspekcija. Nėra svarbu, kokiais būdais pavyksta tai pasiekti. Taigi nuo tavęs paties priklausys, ar šias sesijas derinsi su asmeniniu laiku sau, pokalbiais su draugais ir šeimos nariais ar net konsultacijomis su terapeutu. Tikiu, kad pokytis yra holistinis procesas ir eksperimentavimas skirtingose gyvenimo srityse gali padėti į tavo asmenybę įnešti daugiau aiškumo ir sąmoningumo. Imkis to, kas būtent tau atneš daugiausia naudos. 

 

Kalbant šiuolaikiniais terminais, pats darbas misijos atradimo procese būtų paremtas labiau „Agile“  negu „krioklio“ (angl. Waterfall) metodologija. Turiu omenyje, kad misijos išsigryninimui reikalingos kitos dedamosios dalys bei nemažas kiekis sugrįžimų, kad vėl peržiūrėtum ir papildytum/atnaujintum užsirašytas dalis. Tai, ką atrasi, nebus įkalta į akmenį. Pasikartosiu – pats procesas bus sudarytas su kiekvienu asmeniu individualiai, tačiau išskirtinos esminės proceso dalys būtų tokios: 

1.   misijos atradimas;

2.   vertybių gryninimas;

3.   rolių įsivardijimas;

4.   tikslų išsikėlimas;

5.   misijos, vertybių, rolių ir tikslų kongruentiškumo (harmonijos) kūrimas. 

Rezultatai

Kelionė į sąmoningumo praplėtimą ir jos rezultatai labiausiai priklauso nuo tavęs paties, tačiau galiu patikinti, kad tavo misijai atrasti skirtos partnerystės procese tau tikrai gali pavykti sudaryti: 

 • misijos sakinį, paremtą formuluote „kuo tu nori būti (charakteriui) ir ką nori daryti (kontribucijai ir pasiekimams)“;
 • vertybių išsigryninimą (nuo 5 iki 10);
 • rolių įsivardijimą (iki 10);
 • mini-konstituciją (iki puslapio)

Tikslų išsikėlimas į procesą nėra įtraukiamas (nebent sutariame kitaip).

Kaip viskas veikia ir ką reiktų atsinešti į pirmą koučingo sesiją?

Pirma koučingo sesija yra skirta ryšio kūrimui ir susitarimo ruošimui (koučingo terminais kalbant, „kontraktingui“), kai apžvelgiama tai, kaip dirbsime, nusprendžiama, kokią sritį liesime, nusistatomi laiko terminai ir pan. Prieš atvykstant į pirmą koučingo sesiją rekomenduoju iš anksto pagalvoti apie savo siekiamą tikslą, sukonkretinti užklausą (-as) ir, jei tokių kyla, pasiruošti klausimus, kuriuos aptarsime sesijos metu. 


Daugiau informacijos, kaip pasiruošti sesijomis, galima rasti čia. Taip pat prieš pirmą sesiją rekomenduočiau susipažinti su dokumentu, apibrėšiančiu mūsų partnerystę:

Kaina ir kita informacija apie koučingo sesijas

 • Pirmas koučingo susitikimas (iki 60 min.) yra nemokamas. 
 • Tolesnių koučingo sesijų kaina yra po 60 eurų už valandą. Nuolaida taikoma iki 20%, jeigu užsisakomi koučingo sesijų paketai.
 • Koučingo sesijos trunka iki 60 min. 
 • Koučingo sesijos organizuojamos pagal poreikį. Rekomenduotina pirmus susitikimus daryti kartą per savaitę, kad būtų įgaunamas pagreitis, o vėliau susitikti kas dvi savaites.
 • Įprastai koučingo sesijos vyksta nekontaktiniu būdu per Google Meets platformą.
 • Rekomenduotina iškart įsigyti 5 koučingo sesijų paketą. Nors yra galimybė po pirmo susitikimo rinktis pavienes koučingo sesijas pagal poreikį, pastebėta, kad asmenys jautėsi stipriau motyvuoti ir pasiekė geresnių rezultatų įsipareigodami nuosekliam 5 koučingo sesijų ciklui.